Home
Menu
Zoeken Annuleer
Sinds het schooljaar 2007-2008 is er een "Stichting Ouderraad OBS Kotten".

Alle gelden door de OR bijeengebracht komen ten gunste van de Stichting. Naast één derde deel van de ouderbijdrage vallen daar ook de opbrengsten uit de inzamelacties van kleding onder, alsmede sponsorgelden en opbrengsten door fondsenwerving. 

De Stichting zal het geld besteden aan verbetering van het schoolplein en niet structurele materialen ten behoeve van de school. Tevens zullen de verschillende (feest)vieringen door de stichting vergoed worden (te denken valt aan bijvoorbeeld de sinterklaascadeaus voor de onderbouw). Bovendien vallen op die manier ook "de Ontmoeting", de naschoolse activiteiten, overblijven en de tuin onder verantwoordelijkheid van de Stichting.

De OR houdt zich bezig met alles wat de school en de leerlingen aangaat. Zij verricht veel ondersteunende werkzaamheden zoals:
 ·         Assistentie bij het Kottens Feest, Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering;
 ·         Organiseren van ouderavonden;
 ·         Organiseren en assisteren van buitenschoolse sportactiviteiten;
 ·         Geldinzamelingsacties t.b.v. de school.

De OR vergadert eenmaal in de maand. Het schoolteam heeft een vaste vertegenwoordiger in de OR. De vergaderingen zijn openbaar.

Marieke ten Pas            522805         (voorzitter)
Nienke Kuenen             515799        (secretaresse)
Sven Heinen                  563940        (penningmeester)
Elles Hesselink              563515        (afgevaardigde MR)
Anya van Til                   562594         (tuincoördinator en Facebook)    
Bianca Houwers
Bibi van Egmond                   
Ilona van der Kooij              
Ilona Bennink                                      (personeelsgeleding)

De OR heeft een eigen email adres: or_obskotten@hotmail.com

Ook onderhouden de ouders de schooltuin en het plein. Het rooster vindt u hier: Planning tuinochtenden