Home
Menu
Zoeken Annuleer

Overblijven

Door het continue-rooster met 5 gelijke dagen is er iedere dag van de week gelegenheid om over te blijven.

Het eten gebeurt onder toezicht van de groepsleerkrachten. Het houden van toezicht in de aansluitende pauze behoort niet tot de taken van het personeel. Dit wordt gedaan door de ouders. De verantwoordelijkheid van het overblijven ligt bij het Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. De toezichthouders zijn door de stichting voor hun wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

Alle ouders die leerlingen over laten blijven, werken mee aan deze toezichtregeling. Hiervoor wordt jaarlijks een rooster opgesteld. Slechts als iedereen op deze wijze meewerkt, kan het overblijven kosteloos en naar tevredenheid van alle betrokkenen worden gerealiseerd.

Tijdens het overblijven moeten de leerlingen zich houden aan regels en afspraken. Deze zijn met de leerlingen besproken. Komt het herhaaldelijk voor dat een leerling zich misdraagt, dan wordt er contact opgenomen met de ouders en in extreme gevallen wordt de leerling uitgesloten van het overblijven.

Op school Kotten is een deel van de "lunchtijd" ook "lestijd". In Unit 58 is er tijdens de "lunchtijd" ook een "les-aanbod" - zie Beleidsnotitie "Lunchtijd is lestijd". 

Beleidsnotitie Lunchtijd is lestijd.pdf


BSO

De kinderen van onze school worden door diverse BSO -organisaties opgehaald.