Home
Menu
Zoeken Annuleer

Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voormalige peuterspeelzalen moeten hiermee gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ook krijgen sommige ouders hierdoor recht op kinderopvangtoeslag. In de

onderstaande beleidsnotitie is de harmonisatie van PSZ Micky verder uitgewerkt. Wij voldoen

aan de meeste kwaliteitseisen. Al onze leidsters zijn 

gekwalificeerd voor het werk dat zij doen.  De leidsters ontvangen geen cao-conform-salaris, maar een vrijwilligersvergoeding. Daarom zijn het geen beroepskrachten. 

Citaat GGD: Bij peuterspeelzaal Micky zijn de medewerkers in het bezit van een diploma conform CAO maar zij worden niet bezoldigd. Derhalve is er geen sprake van beroepskrachten in de zin van de Wet Kinderopvang.