Home
Menu
Zoeken Annuleer

GGD reportage

Alle vormen van opvang moeten voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. Hierop wordt
gecontroleerd door de GGD. Ook bij onze organisatie vindt regelmatig deze controle plaats en wel op de volgende aspecten:

  • betrokkenheid en inspraak van ouders
  • deskundigheid van personeel
  • veiligheid en gezondheid
  • accommodatie en inrichting
  • groepsgrootte en het aantal kinderen per medewerker
  • pedagogisch beleid en praktijk
  • het omgaan met klachten
  • Na iedere inspectie wordt er een rapportage gemaakt. Deze zijn openbaar en te vinden via de site van Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klik op onderstaande links voor het raadplegen van deze GGD rapportages:

Definitief rapport KDV Stichting Peuterzalen Micky.pdf
GGDrapport PSZ Micky augustus 2016.pdf
GGDrapport PSZ Micky februari 2017.pdf
GGDrapport PSZ Micky oktober 2016.pdf