Home
Menu
Zoeken Annuleer

Organisatie van ons onderwijs

Bij ons op school zijn de leerlingen verdeeld in 2 units. In  unit 14 zitten de leerlingen van groep 1 t/m 4 bij elkaar en in unit 58 de leerlingen van groep 5 t/m 8. In iedere unit werken een leerkracht en een onderwijsassistent die samen de instructie en begeleiding verzorgen.  
Leren van en met elkaar is in de units erg belangrijk.  Wanneer jij een ander iets uitlegt ben jij zelf ook aan het leren. Samen een probleem oplossen is veel leerzamer dan wanneer de juf je het antwoord geeft. Leren vanuit nieuwsgierigheid. 

Inrichting 

De inrichting van de school kent door het unitonderwijs geen traditionele indeling in de klaslokalen voor elke groep maar naar functie. Een rekenlokaal, bibliotheek, Atelier enz.  De opdrachten worden gedaan op plekken die daar het meest geschikt voor zijn. Instructie in een kleine groep aan de instructietafel,  samen werken aan een opdracht in het "Wij-land" en lekker lezen in de bibliotheek.

Oog voor ieder kind.

Wij vinden de leercultuur op school erg belangrijk. Dat betekent dat groeidenken bij ons centraal staat.  Je komt op school om te leren. Leren is eerst iets niet of niet zo goed kunnen en later wel. Daarom gaan wij samen met het kind op zoek naar wat belangrijk is om te leren,  waar ze beter in willen worden.
We laten kinderen hun talenten ontdekken, waar worden ze blij van en daarbij vaardigheden ontwikkelen. (Luc Dewulf & en Els Pronk).

Wij vinden dat kinderen eigenaar moeten worden van hun eigen leerproces en een stem moet krijgen in het onderwijs op school, zodat het gemotiveerd en actief aan het werk gaat. 

Wij maken wel gebruik van een methode voor rekenen en taal, maar de onderwijsbehoefte van het kind staat centraal en de methode is het hulpmiddel.  Het is belangrijk dat je je doel hebt gehaald, niet dat het boek uit is.