Home
Menu
Zoeken Annuleer
Binnen SOPOW gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Op de site van SOPOW onder het kopje "privacy" kunt u alle informatie vinden (waaronder het privacy statement).

Jaarlijks wordt van ouders gevraagd de onderstaande formulieren in te vullen en op school af te geven:

Privacygegevens leerlingen 2018-2019ObsKotten.pdf

Toestemmingsformulier foto en video.pdf