Home
Menu
Zoeken Annuleer

Formulieren en Documenten

 

Aanmeldingsformulieren

Met de onderstaande formulieren kunt u uw kind aanmelden op school Kotten.
Het aanmeldingsformulier is in eerste instantie voldoende voor de aanmelding. De overige formulieren graag na de eerste schooldag. 

Aanmelding nieuwe leerling Kotten.pdf
Formulier intake groep 1-2 mrt 2015.pdf
Privacygegevens leerlingen 2018-2019ObsKotten.pdf
Toestemmingsformulier foto en video.pdf
DieetbrievenObsKotten.pdf
Opvanggegevens leerlingenObsKotten.pdf
Registratie medicijngebruik 2018-2019ObsKotten.pdf

Verlofaanvraag buiten de vakanties 

U dient dit formulier te gebruiken voor vrijstelling van de lessen buiten de vakanties om. Het gaat dus niet om tandartsbezoeken etc. 

ObsKottenverlof formulier sept'20.doc

Voortijdig schoolverlaten en thuiszitten   

Ter voorkoming van voortijdig thuiszitten en schoolverlaten gebruiken wij het protocol gebruiken het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek. 
Regionaal verzuimprotocol regio Achterhoek_bijgesteld nov 2019.pdf

Inspectiebezoek

Inspectiebezoek van mei 2019.pdf

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Wij zijn zeer trots op het onderstaande schoolplan. Wij hebben het zelf geschreven! Het geeft de ontwikkeling van onze school voor de komende 4 jaar weer.  
Schoolplan Obs Kotten 2019-2023 def.pdf

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.
Schoolgids obs Kotten 2020-2021.pdf

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat de mogelijkheden van de school omtrent de zorg die zij kunnen bieden.
Schoolondersteuningsprofiel obskotten - 18WW - 2020-2021.pdf