Home
Menu
Zoeken Annuleer

Spreek je Buurtaal

 

Onze school ligt minder dan 3 km van de grens met Duitsland. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen van jongs af aan in contact komen met hun Duitse "buren". Door de leerlingen al vanaf groep 1 de Duitse taal aan te bieden en met Duitse leeftijdgenoten in contact te laten komen, leren kinderen van jongs af aan omgaan met kinderen die een andere taal spreken en in een andere cultuur leven. 


Spreek je buurtaal is een project waarbij basisscholen in de grensregio elkaars taal en cultuur leren kennen. In totaal 33 scholen in de Achterhoek, Twente, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen geven de komende jaren lessen in hun buurtaal. 
Voor meer info: https://www.spreekjebuurtaal.nl/

Door de Corona zijn er in de afgelopen 2 jaar nauwelijks contacten geweest met de school in Oeding. Ook het over en weer lessen geven in Nederlands, respectievelijk Duits, heeft nauwelijks tot niet plaats gevonden. 
Er is nog wel een uitwisseling geweest met de school in Borken. De leerlingen van deze school en onze groepen 5 t/m 8 hebben elkaar 2 keer ontmoet in het afgelopen schooljaar. 

Het is nog maar zeer de vraag of we met ons geringe aantal leerkrachten in staat zullen zijn om "wissellessen" met de school in Oeding te organiseren. Het is goed mogelijk dat alleen nog meer "sport-uitwisselingen" mogelijk zijn. De school in Oeding bezoekt jaarlijks het Trias-voetbaltoernooi voor de onderbouw en de Plus-super-cup voor de groepen 5 en 6.