Home
Menu
Zoeken Annuleer

De toekomst van school Kotten

Het schoolbestuur heeft in december 2022 het intentiebesluit genomen om op termijn obs Kotten, obs Woold en obs Miste-Corle samen te voegen tot één school (van 3 naar 1) en onder te brengen in één nieuw (of gerenoveerd) schoolgebouw op een nog nader te bepalen (nieuwe) locatie in het buitengebied van Winterswijk-zuid.

In het schooljaar 2022-2023 ontstond er, sneller dan verwacht, een onwenselijke situatie in school Miste-Corle. Het zeer geringe leerlingenaantal zette het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen onder druk. De dynamiek in school en de doelmatigheid van het onderwijs vroegen om actie. Sneller dan verwacht is het traject van het samenvoegen (fusie) van de scholen Miste-Corle en Woold in gang gezet. School Miste-Corle werd per 1 augustus 2023 opgeheven en de kinderen die mee gingen in de samenvoeging van de scholen krijgen vanaf 21 augustus 2023 les in school
Woold.

Voor wat betreft Obs Kotten is duidelijk dat de school nog 4 jaar open blijft. De komende jaren zitten we met ons leerlingaantal tussen de 40 en 50 leerlingen, voldoende om mooi en goed onderwijs te geven, maar te weinig om kostendekkend te werken. Voor de komende 4 jaar accepteert ons schoolbestuur dit. Mochten de plannen voor nieuwbouw eerder tot uitvoering komen, dan wordt de situatie natuurlijk anders.

De grootste uitdaging voor de teams van obs Kotten en obs Woold wordt het ontwerpen van een duurzaam schoolconcept bij de onderstaande slogan...........waarbij natuurlijk iedere school zijn eigen parels mee wil nemen in de nieuwe school.

'Betekenisvol en uitdagend onderwijs in een prachtige omgeving met de wereld als basis’