Home
Menu
Zoeken Annuleer

Nieuwe ouders


U bent op zoek naar een passende school voor uw kind. Dat is voor veel ouders geen gemakkelijke keuze. Daar sta je dan als ouder: je staat op het punt je dierbaarste bezit over te dragen aan een voor u onbekende school. Hoe kom je te weten of het een goede school is? Hoe kom je aan informatie en waar moet je op letten? Gelukkig heeft iedereen buren, kennissen en vrienden met kinderen op een basisschool. Die vormen een belangrijke bron van informatie. Ook het internet biedt veel mogelijkheden informatie te verzamelen en bovendien heeft elke basisschool tegenwoordig een eigen website. Zo heeft u onze school, obs Kotten, ook gevonden. Wij willen u graag helpen een keuze te kunnen maken. U kunt hiervoor per telefoon of e-mail contact met ons opnemen of zich aanmelden via onze website.

Rondleiding

Wij bieden u, geheel vrijblijvend, een rondleiding in ons schoolgebouw aan. Het liefst onder schooltijd. Want dan kunt u met eigen ogen zien hoe de sfeer in het gebouw is en hoe er onderwijs wordt gegeven. We vinden het erg leuk wanneer u uw kind hierbij meeneemt. Voor u als ouder is uw kind ook een bron van informatie en tegelijkertijd leren wij uw kind ook een beetje kennen. Tijdens de rondleiding kunt u zien hoe uw kind op de kinderen en het schoolgebouw reageert. Zou het zich thuis kunnen voelen in dit gebouw?

Informatie

We hopen dat u met veel vragen op school komt. Mocht u ook nog een andere basisschool bezoeken, kunt u op beide scholen dezelfde vragen stellen om zo een vergelijking te kunnen maken. We zullen de vragen duidelijk beantwoorden en waar mogelijk tijdens de rondgang door de lokalen concreet maken met allerlei voorbeelden. Aan het eind van de rondleiding drinken we samen een kop koffie of thee en voor uw kind is er vanzelfsprekend ook wat te drinken. We kunnen dan nog even terug kijken op de rondleiding en aanvullende informatie geven.

Hoe verder?

Na een bezoek aan een school is het goed alle informatie even te laten bezinken en er thuis op uw gemak samen over te praten. Wanneer u dat wilt krijgt u van ons, aan het eind van uw bezoek aan Kotten, een inschrijfformulier mee. Zo niet, dan kunt u wanneer u tot een besluit bent gekomen een formulier bij ons opvragen of deze van onze website downloaden.

Wanneer is uw kind ingeschreven?

Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de toekomstige leerkracht contact met u op. Zij maakt met u een afspraak wanneer uw kind mag gaan inlopen om te wennen aan zijn nieuwe groep en leerkracht. Uw kind mag vier keer een ochtend meedraaien. Tevens maakt de leerkracht een afspraak voor een kennismakingsgesprek, u vult hiervoor het formulier ‘omgekeerd oudergesprek’ in. In dit formulier worden vragen gesteld over de ontwikkeling en kwaliteiten van uw kind. Tijdens dat gesprek kunt u informatie over uw kind met de leerkracht delen. U krijgt dan van de leerkracht praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Voor kinderen die, door een verhuizing, in een hogere groep zijn aangemeld geldt hetzelfde. Ook zij mogen komen wennen. In overleg met u wordt bekeken hoe vaak dat wenselijk is.

Tot slot

We hopen dat bovenstaande informatie u helpt bij het vinden van een goede bassischool voor uw kind. We wensen u veel succes bij deze zoektocht. Wie weet treffen we elkaar bij een rondleiding in onze school.

Dus, neem gerust contact op met de directeur, Johan Wilterdink.
johan.wilterdink@sopow.nl of bel 0543-563532