Home
Menu
Zoeken Annuleer

Winterswijk-buiten


Rond de kern van Winterswijk liggen 9 buurtschappen. Vroeger was er ook nog Dorpbuurt. De meeste buurtschappen hebben een rijk buurtschapsleven en hadden in het verleden een school. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw staat het open houden van de buurtschapsscholen enorm onder druk.

In het Woold, Huppel, Henxel en Kotten zijn nu nog scholen. Ook het dorpje Meddo heeft nog een zelfstandige school. In het Woold, Huppel en Kotten zijn het openbare basisscholen. Deze scholen behoren allen tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk. Tot voor kort was er in Miste ook nog een openbare school, obs Miste-Corle. Deze school is per 1 augustus 2023 opgeheven en de meeste leerlingen gaan nu in het Woold naar school. 

Onze school, obs Kotten hoort ook bij deze stichting. Samen met obs 't  Waliën en obs Woold noemen wij deze 3 scholen ook wel de scholen van Winterswijk-buiten. We werken nauw samen. Dhr. Johan Wilterdink is directeur van Obs Kotten en obs Woold. Dhr. Johan Muller  is directeur van obs 't Waliën. 

Er wordt samen nagedacht over de invulling van het onderwijsconcept voor de buurtschapsscholen Kotten, Woold (en Miste-Corle), er wordt met en van elkaar geleerd en er worden samen activiteiten georganiseerd. We maken gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten. 

De kans is groot dat er op termijn in het prachtige buitengebied van Winterswijk nog 2 openbare scholen zijn. Aan de noordkant obs het Walien en aan de zuidkant een school voor de leerlingen uit Kotten, Woold en Miste. Waar deze nieuwe school zal komen is nog niet duidelijk.